Akademika forlag overtatt av Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Akademika Forlag ble i 2014 overtatt av Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke. Alle bøker er overtatt av Fagbokforlaget. Klikk her for å gå til fagbokforlaget.no.

For spørsmål om doktoravhandlinger og kompendier kontakt Akademika bokhandel.
Doktoravhandlinger: http://www.akademika.no
Kompendier: http://www.akademika.no