Versjon: 1. utgave
Forlag: Akademika forlag
Publisert: 2014.03
Antall sider: 169
Format: 13 x 19cm
ISBN: 9788232103935
Tilgjengelighet: Usually ships in 1-2 weeks.
Kategori: Nordområdene
Serie: Bokserien Nordområdebiblioteket
Innbinding: Heftet

Noreg og havets folkerett

Øystein Jensen
Kjøp

NOK 245

Bokbeskrivelse

Havretten er eit av dei viktigaste internasjonale rettsområda for Noreg. Dei mellomfolkelege rettsreglane om havet har dei siste femti–seksti åra endra det juridiske verdskartet. Enorme hav- og havbotnområde er i dag underlagt nasjonalstatane sin eksklusive jurisdiksjon – ei folkerettsutvikling som ikkje minst har kome store kyststatar som Noreg til gode.

 

Noreg og havets folkeretttek opp nokre av dei mest sentrale problemstillingane for Noreg på havretten sitt område: etableringa av maritime soner, avgrensinga av kontinentalsoklar og andre havsoner med Noregs naboar i blant anna Nordsjøen og Barentshavet og den unike folkerettslege problemstillinga om statusen til hav- og havbotnområda rundt Svalbard. I tillegg vert nokre utvalte havrettslege problemstillingar for Noreg på miljøområdet drøfta. Boka vil være nyttig for alle som ønskjer ei innføring i den moderne havrettsutviklinga, spesielt i kva betyding havretten har hatt for Noreg.

 

Øystein Jensen (ph.d.) er jurist og seniorforskar i folkerett ved Fridtjof Nansens Institutt.

Les mer