Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap

Norwegian Journal of MissiologyISSN: 1504-6605
Opplag: 250
Utgaver per år: 4
Språk: norsk

Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap publiseres kun i trykt utgave.


Tidsskriftet utgis av Egede Instituttet i samarbeid med Fagbokforlaget.
 

 


ABONNERE? 

Kontakt abonnement@fagbokforlaget.no

Abonnement gjelder for kalenderåret, betales på forhånd og anses som løpende inntil oppsigelse.


For bestilling av enkelthefte, send e-post til abonnement@fagbokforlaget.no
Pris: NOK 100  (NOK 200 for dobbeltnummer)Redaktører

Arne Redse, professor (ansv. red.)
Kristin Norseth, førsteamanuensis, Det teologiske menighetsfakultet
Knut Edvard Larsen, instituttleder, Egede Instituttet
 

Redaksjonsråd

Lars Dahle, rektor/førsteamanuensis
Ingrid Eskilt, førsteamanuensis
Oddbjørn Leirvik, professor 
Lisbeth Mikaelsson, professor 
Karina Hestad Skeie, førsteamanuensis
Thor Strandenæs, professor 
Arne Tolo, førsteamanuensis
 

Skrive for oss?

Ta kontakt med redaksjonen.
Artikler bør ikke overstige 35 000 tegn, og forfatterinstruks sendes på forespørsel.
 

Kontakt redaksjonen

Egede Instituttet
v/ Knut Edvard Larsen
Postboks 5144 Majorstua, NO-0302 Oslo
E-post: egede@mf.no 
Telefon: +47 22 59 06 91
Telefaks: +47 22 59 05 30

 

Henveldelser om abonnement, adresseendringer o.l. rettes til: