Revision: 1. edition
Publisher: Tapir Akademisk Forlag
Published: 2008-10
Number of pages: 186
ISBN: 9788251923378
Availability: Usually ships within 1-2 workdays.
Category: Miscellanous Social Sciences

Fra svarte skyer til helleristninger. Norsk-russisk miljøvernsamarbeid gjennom 20 år

Geir Hønneland og Lars Rowe

On sale!

List price: 245;-
Buy

NOK 98

About the book

I 1988 innledet Norge og Sovjetunionen et formalisert samarbeid om miljøvern i nordområdene, ansporet av forurensningen fra nikkelverket i Petsjenga og avspenningen mellom øst og vest i Europa. Samarbeidet skulle foregå i en såkalt blandet miljøvernkommisjon. Tidlig på 1990-tallet ble kartlegging av radioaktiv forurensning et sentralt arbeidsområde for kommisjonen, og etter hvert kom blant annet bevaring av biologisk mangfold, kulturminnevern og metoder for ren industriproduksjon til. De siste årene har havmiljø vært topprioritet. Ekspertsamarbeid om kartlegging av miljøtilstanden i nord har stått på kommisjonens dagsorden siden oppstarten.

Boken gir en oversikt over kommisjonens arbeid gjennom 20 år. I tillegg til kronologiske kapitler om miljøvernsamarbeid i sovjettiden, på 1990-tallet og etter årtusenskiftet inneholder boken tematiske kapitler om nikkelsaken, atomsikkerhet og andre sentrale saksområder. Det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet blir sett i lys av overordnede utviklingstrekk i internasjonal miljøpolitikk og norsk-russiske relasjoner mer generelt.
 

Read more