Nye bøker
Andy Lock and Tom Strong
Teorier og tradisjoner
Nettpris 540,-
Hermundur Sigmundsson (red.)
Nettpris 320,-
Torben Hangaard Rasmussen (red.)
Lek under moderne vilkår
Nettpris 320,-
Ida Bull, Knut Ove Eliassen, Merete Røskaft og Steinar Supphellen (red.)
Nettpris 395,-
Hans Erik Aarset
Scenografi – dramaturgi – performance
Nettpris 420,-
Andrew Kristiansen
i utdanningssystemet
Nettpris 290,-
Kjetil Steinsholt
Om rasjonalitet i vitenskap, hverdagsliv, kommunikasjon og etikk
Nettpris 495,-
Jon Bojer Godal
Båtar i Møre og Romsdal Band 1. Dei gamle forstod mykje 2
Nettpris 450,-
Olav Kolstad og Jan Magne Juuhl-Langseth
Nettpris 450,-
Arne Vikan
Nettpris 340,-
Mest solgte bøker
Tove Ingebjørg Fjell
Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner
Nettpris 270,-
Åsta Øvregaard, Sissel Robbins, Birte Hillestad and Olaf Husby
Nettpris 270,-
Birte Hillestad, Sissel Robbins, Olaf Husby
Nettpris 220,-
Tekster i etikk
Nettpris 349,-